Afbeelding
man bellend met pen

Uit de praktijk

Benieuwd naar de mogelijkheden? We delen graag een aantal van onze ervaringen uit de praktijk.

Afbeelding
Vrouw achter computer

Omzetting van uitkering zonder onderzoek

Na een initiële beslissing door het UWV in maart 2023, waarbij de ex-werknemer een loonaanvullingsuitkering toegekend kreeg, kwam er een belangrijke verandering ten goede…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Onderzoek naar COVID

Long Covid en WIA

De procedure van de WIA-beoordeling (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) voor mensen met long-covid is hetzelfde als voor mensen met andere ziekten of aandoeningen. Er…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Wachten op een beoordeling

Wachtlijsten WIA-beoordeling

Zoals in verschillende media al bericht, zijn er op dit moment lange wachtlijsten voor WIA-beoordelingen. De huidige situatie met betrekking tot de wachttijden voor WIA…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Arts en werkgever

Hoe inzicht en dialoog leiden tot correctie

Na een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid werd de situatie van een ex-werknemer opnieuw beoordeeld, waarbij de standaardtekst 'verwachte verbetering van de…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
man bellend met pen

Het belang van Whk beschikking controleren!

Bij WIA Specialist weten we dat de Werkhervattingskas (Whk) en de daarbij horende beslissingen van groot belang zijn voor werkgevers. Daarom hieronder een aantal heldere…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Wachtlijst transplantatie en IVA beoordeling

Ontwikkelingen en Overwegingen rondom Eigenrisicodragerschap voor de WGA

Bij WIA Specialist BV volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rondom het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de WGA. In deze bijdrage geven we een kort overzicht van recente…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Wat te doen als een werknemer arbeidsongeschikt was door zwangerschap

De werking van de Werkhervattingskas en het belang van controle

Wanneer het gaat om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Nederland, komt al snel de term Werkhervattingskas (Whk) naar voren. Voor veel organisaties is dit een jaarlijkse…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Herbeoordeling WIA en bezwaar maken

Waarom bezwaar?

Bij de beslissing van het UWV om iemand een WIA-uitkering toe te kennen, kunnen op verschillende niveaus fouten of onvolkomenheden optreden. Dit is vaak, bijna altijd een…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Wachtkamer frustratie

Achterstanden bij UWV en herbeoordeling WIA-uitkering

Het UWV heeft te kampen met enorme achterstanden bij het beoordelen van rechten op een WIA-uitkering, wat eveneens gevolgen heeft voor herbeoordelingen. Deze vertragingen…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Controle Whk Beschikking loont

Controle beschikking Werkhervattingskas (Whk)

Verus in Woerden is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4.000 scholen zijn hierbij aangesloten. Verus controleert de beschikking…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
vereenvoudigde WIA beoordeling 60 plus

Instemmen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling

UWV biedt vanaf 1 oktober vereenvoudigde WIA-beoordelingen aan voor 60-plussers. In de meeste gevallen is het niet meer de verzekeringsarts die beoordeelt of zij in aanmerking…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Arbeidsongeschikt, behandeling niet gericht op herstel

Behandeling niet gericht op herstel

Als iemand volledig arbeidsongeschikt is, maar wel een herstelbehandeling krijgt, dan is het logisch dat iemand een WGA-uitkering krijgt. Er is namelijk een reële kans dat…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Duurzame beperkingen en IVA-uitkering

Zowel fysiek als psychisch

Steeds vaker zien wij dat (ex-)medewerkers kampen met meervoudige problematiek. Een deel van deze beperkingen kan reden zijn voor een IVA-uitkering.
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Wachtlijst transplantatie en IVA beoordeling

Wachtlijst transplantatie: IVA beoordeling

In bezwaar ontvangen we het dossier van van een ex-medewerker die op de wachtlijst staat voor een niertransplantatie. Volgens de primaire arts komt betrokkene niet in…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Wat te doen als een werknemer arbeidsongeschikt was door zwangerschap

Arbeidsongeschikt door zwangerschap

We maken bezwaar waardoor UWV ons het dossier van een ex-werknemer toestuurt. Hieruit blijkt dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan als gevolg van zwangerschap…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Van WGA naar IVA met terugwerkende kracht

Van WGA naar IVA met terugwerkende kracht

Uit dossieronderzoek lijkt een beslissing voor een ex-medewerker te ontbreken. Als UWV iemand een WIA-uitkering toekent, ontvangt deze de eerste periode doorgaans een…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
Herbeoordeling WIA en bezwaar maken

Herbeoordeling WIA en bezwaar

In een vier jaar lopend WIA-dossier adviseren wij onze klant een herbeoordeling WIA aan te vragen. Nadat wij deze herbeoordeling hebben aangevraagd, komt het UWV 7 maanden…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
papierwerk

Melding van verslechtering

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-medewerker meldt verslechtering van haar situatie bij UWV. Eind 2020 ontvangen wij de beslissing dat deze ex-medewerker nu volledig,…
Lees het volledige verhaal
Afbeelding
papierversnipperaar

Erkenning IVA-uitkering

Nadat UWV aan het einde van de periode van een loongerelateerde uitkering de loonaanvullingsuitkering toekent, maken wij bezwaar. Aan de beslissing om een…
Lees het volledige verhaal