Afbeelding
Herbeoordeling WIA en bezwaar maken
Bekijk alle ervaringen

Herbeoordeling WIA en bezwaar

Herbeoordeling WIA en bezwaar

In een vier jaar lopend WIA-dossier adviseren wij onze klant een herbeoordeling WIA aan te vragen. Nadat wij deze herbeoordeling hebben aangevraagd, komt het UWV 7 maanden later met de beslissing om de WGA te continueren.

Geen concrete behandelmogelijkheden

Omdat wij graag willen begrijpen waarom het UWV een dergelijke beslissing neemt, maken wij bezwaar om zodoende het dossier te kunnen bestuderen dat tot deze beslissing heeft geleid. Daaruit blijkt dat de verzekeringsarts, die na het verzoek tot herbeoordeling WIA de ex-werknemer heeft onderzocht, niet of onvoldoende heeft onderbouwd welke behandeling nog kan leiden tot verbetering van de belastbaarheid. Wij zien geen enkele mogelijkheid en er is in het dossier zelfs sprake van brieven van behandelaars die de prognose richting de toekomst somber inzien. De verzekeringsarts Bezwaar en Beroep is eveneens van mening dat door het ontbreken van concrete behandelopties, er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid waardoor aan de ex-werknemer een IVA-uitkering toekomt.