Afbeelding
Vrouw achter computer
Bekijk alle ervaringen

Omzetting van uitkering zonder onderzoek

Na een initiële beslissing door het UWV in maart 2023, waarbij de ex-werknemer een loonaanvullingsuitkering toegekend kreeg, kwam er een belangrijke verandering ten goede dankzij de inspanningen van WIA Specialist.

Het betrof de situatie van een ex-medewerker, waarbij geen actueel Sociaal Medisch Oordeel (SMO) ten grondslag lag aan de beslissing. Dit leidde ertoe dat WIA Specialist, die de belangen van zo’n 150 werkgevers behartigd, bezwaar maakte tegen deze beslissing.

Dit bezwaar leidde tot een herbeoordeling van de situatie. De Afdeling Sociaal Medische Zaken (SMZ) heeft een nieuw en geactualiseerd SMO uitgevoerd. Het resultaat van dit nieuwe SMO was dat de werknemer per mei 2023 als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt werd beschouwd. Dit betekende dat zij in aanmerking kwam voor een Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering), wat een aanzienlijke verbetering betekende in vergelijking met de oorspronkelijke loonaanvullingsuitkering.

Voor de werkgever betekende dit dat de uitkering niet meer aan haar werd toegerekend, wat resulteert in een lagere premie Werkhervattingskas (Whk).

Bij UWV is het beleid dat de omzetting van een zogeheten loongerelateerde uitkering voor volledig arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers automatisch wordt omgezet in een loonaanvullende uitkering, zonder dat hier het verplichte sociaal medisch onderzoek aan ten grondslag ligt. 

Het is van belang om omzettingen in de uitkering goed te controleren en waar nodig bezwaar te maken!