Afbeelding
Wachtlijst transplantatie en IVA beoordeling
Bekijk alle ervaringen

Wachtlijst transplantatie: IVA beoordeling

Wachtlijst transplantatie: IVA beoordeling

In bezwaar ontvangen we het dossier van van een ex-medewerker die op de wachtlijst staat voor een niertransplantatie. Volgens de primaire arts komt betrokkene niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, omdat er geen sprake is van Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM).

IVA beoordeling

Het beoordelingskader voor verzekeringsartsen ‘Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen’ stelt dat de verzekeringsarts bij de meeste vormen van orgaantransplantatie dient te oordelen dat er sprake is van duurzame arbeidsbeperkingen. Daarbij worden de volgende overwegingen vermeld: De slechte conditie van de cliënt, het hoge overlijdensrisico door de onvoorspelbare wachttijd, het vaak voorkomen van levensbedreigende complicaties en de onzekerheid of transplantatie tot verbetering van de conditie leidt. De primaire arts baseert zich niet op dit beoordelingskader. De bezwaarverzekeringsarts past dit beoordelingskader toe en vindt alle genoemde overwegingen van toepassing. Op basis daarvan komt hij tot de conclusie dat de arbeidsbeperkingen van betrokkene als duurzaam beschouwd moeten worden. UWV kent aan betrokkene een IVA-uitkering toe, de toerekening aan de (ex-)werkgever vervalt.