Afbeelding
Wat te doen als een werknemer arbeidsongeschikt was door zwangerschap
Bekijk alle ervaringen

Arbeidsongeschikt door zwangerschap

Arbeidsongeschikt door zwangerschap

We maken bezwaar waardoor UWV ons het dossier van een ex-werknemer toestuurt. Hieruit blijkt dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan als gevolg van zwangerschap. Arbeidsongeschiktheid door zwangerschap behoort niet tot het risico van de ex-werkgever.

In goed overleg met UWV

Dit risico valt onder de zogeheten no-risk polis. Dat wil zeggen dat de uitkeringen niet aan de werkgever mogen worden toegerekend. In bezwaar geven wij aan dat de werkgever geen belanghebbende kan zijn, omdat er sprake is van no-risk. In overleg met UWV vervalt de toerekening van de uitkering aan de werkgever. Dit gebeurt met terugwerkende kracht. Het bezwaar is niet ontvankelijk omdat de werkgever (inderdaad) geen belanghebbende is). De proceskosten worden vergoed.