Afbeelding
papierversnipperaar
Bekijk alle ervaringen

Erkenning IVA-uitkering

Nadat UWV aan het einde van de periode van een loongerelateerde uitkering de loonaanvullingsuitkering toekent, maken wij bezwaar. Aan de beslissing om een loonaanvullingsuitkering toe te kennen, ligt namelijk geen sociaal medisch onderzoek ten grondslag.

Van gedeeltelijk AO naar duurzaam

Na enkele maanden ontvangen wij een voorgenomen beslissing op bezwaar: de betrokken ex-medewerker krijgt nu een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, waar dat eerst nog volledig was. De beperkingen die de betrokken ex-werknemer heeft, zijn duurzaam. Er is geen verbetering meer te verwachten. Het is dan extra zuur dat het oordeel ‘slechts’ 77% arbeidsongeschikt is, omdat de arbeidsdeskundige functies aanduidt die de ex-werknemer nog kan vervullen.

De grens voor volledige arbeidsongeschiktheid ligt namelijk op 80%, waarbij de ex-werknemer een IVA-uitkering krijgt. Uit het ontvangen dossier blijkt dat er onvoldoende afstemming tussen arbeidsdeskundige en verzekeringsarts is geweest. Het lijkt er sterk op dat de arbeidsdeskundige er veel aan gelegen is geweest om de beperkingen zodanig te interpreteren dat er nog functies voor de betrokken ex-werknemer zijn. Naar onze mening is er ook geen sprake geweest van een reële schatting conform het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

De functies die naar voren komen in het geautomatiseerde systeem van UWV, en die de arbeidsdeskundige beoordeelt, mogen niet louter theoretisch zijn. De betrokken ex-werknemer moet deze functies ook daadwerkelijk kunnen bemachtigen. Onze gronden van bezwaar verwoorden we in een aanvullende reactie op de voorgenomen beslissing en UWV kent dit bezwaar toe. De werknemer krijgt nu de door hem gewenste IVA-uitkering, en voor de werkgever vervalt de doorbelasting van de uitkering.