Afbeelding
papierwerk
Bekijk alle ervaringen

Geen Sociaal Medisch Oordeel bij overgang uitkering

Bij de overgang van een loongerelateerde uitkering (LGU) naar een loonaanvullende uitkering (LAU) of vervolguitkering (VVU) voert het UWV geen sociaal medisch oordeel uit. Dit besluit is genomen vanwege een capaciteitstekort aan artsen en arbeidsdeskundigen. Volgens het (Her)beoordelingsbeleid van het UWV is afgesproken dat de overgang van LGU naar LAU of VVU volledig door de divisie Uitkeren wordt uitgevoerd. Bij bezwaarzaken zal Sociaal Medische Zaken (SMZ) om een actueel sociaal medisch oordeel worden gevraagd. Als de klant om een sociaal medische beoordeling vraagt, beoordeelt Uitkeren of een actueel medisch oordeel noodzakelijk is.

Waarom Bezwaar Maken Belangrijk is
Het is daarom van belang om altijd bezwaar te maken tegen de beslissing om een loonaanvullende uitkering of vervolguitkering toe te kennen. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is een tijdelijke maatregel bedoeld voor mensen die na toekenning van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) uitkering weer beter zullen worden en weer aan het werk kunnen gaan. Het UWV hoort deze voortgang te volgen, maar momenteel gebeurt dat niet.

Het WIA-uitkeringsproces
Voor mensen in de WIA begint het traject doorgaans met een loongerelateerde uitkering. Na maximaal twee jaar kan deze worden omgezet in een loonaanvullende uitkering of een vervolguitkering, afhankelijk van de situatie. Het gebrek aan een sociaal medisch oordeel bij deze overgang betekent dat er geen actueel medisch inzicht is in de capaciteiten en beperkingen van de uitkeringsgerechtigde, wat van belang is voor een correcte en rechtvaardige beoordeling van hun situatie.

Conclusie
Gezien de huidige werkwijze van het UWV is het voor uitkeringsgerechtigden van groot belang om bezwaar te maken tegen de overgangsbeslissing naar een loonaanvullende uitkering of vervolguitkering. Alleen zo kan er voor gezorgd worden dat er een actueel en accuraat sociaal medisch oordeel wordt uitgevoerd, wat van wezenlijk belang is voor de verdere re-integratie en herstel van de betrokkenen.

Voor meer informatie en ondersteuning bij het indienen van een bezwaar kunt u contact opnemen met onze WIA Specialisten. Wij staan klaar om u te helpen en ervoor te zorgen dat uw rechten en belangen optimaal worden behartigd.