Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
WIA Specialist B.V. verwerkt (persoons)gegevens over uw organisatie en/of de (ex-)medewerkers van uw organisatie doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
WIA Specialist verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw (ex-)medewerkers:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben
WIA Specialist verwerkt uw bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van uw (ex-)medewerkers, voor de volgende doelen:
– Om onze diensten voor u uit te kunnen voeren.
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– WIA Specialist verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie/belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
WIA Specialist zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra een dossier is afgerond of besloten is een dossier niet verder in behandeling te nemen, worden de verzamelde gegevens binnen 6 maanden vernietigd volgens DIN 66399 (klasse DIN P-3).

Delen van gegevens
WIA Specialist verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. WIA Specialist deelt geen vertrouwelijke en/of medische gegevens met haar opdrachtgevers. Ontvangen vertrouwelijke en/of medische gegevens worden zodra deze niet meer noodzakelijk worden geacht voor uitvoering van een dossier vernietigd zoals benoemd in ‘Hoe lang we gegevens bewaren’.

In kaart brengen websitebezoek
WIA Specialist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wia-specialist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WIA Specialist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
WIA Specialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via telefoonnummer 0113-820817 of via info@wia-specialist.nl