Veelgestelde vragen

Bijgaand treft u veel voorkomende vragen met antwoorden aan. Regelmatig werken wij deze vragenlijst bij als we specifieke vragen ontvangen die hier nog niet vermeld staan. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op!

WIA Specialist bestaat uit een team van artsen en juristen, gespecialiseerd in de regeling
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Whk (Werkhervattingskas). Onze
organisatie bestaat sinds 2007.

WIA Specialist heeft honderden casussen met succes afgerond voor diverse opdrachtgevers, zoals onderwijsinstellingen, gemeenten, zorginstellingen, ziekenhuizen, kinderopvang en profit-organisaties.

Elke werkgever met ongeveer meer dan 100 medewerkers kan beroep doen op de diensten van WIA Specialist.

De ervaring leert dat een incorrecte WGA-beoordeling de werkgever gemiddeld €150.000 kost, een fout die met de hulp van WIA Specialist gecorrigeerd kan worden.

WIA Specialist hanteert een succesfee: alleen bij succesvol bezwaar factureren wij een percentage van de besparing. We brengen nooit kosten in rekening bij trajecten die niet leiden tot financieel voordeel.

De inspanning van de werkgever is minimaal. WIA Specialist fungeert als gemachtigde voor alle UWV-zaken, houdt termijnen in de gaten, onderhoudt contact met het UWV, en verzorgt de noodzakelijke correspondentie en administratie. Dit is ook inherent aan de privacygevoelige werkzaamheden, we werken in een gesloten proces met UWV.

De werkgever kan dit tot op zekere hoogte zelf doen, op administratief niveau. Echter, de belangrijkste grondslag voor de Whk-premie zijn de WGA-uitkeringen. Zonder toegang tot het medisch dossier mist de werkgever essentiële informatie om bezwaar te maken tegen de WGA-uitkeringen zelf, en mist zodoende het belangrijkste aspect in de controle van de premie Werkhervattingskas. .

Een bedrijfsarts mag niet optreden als belangenbehartiger voor de werkgever. De artsen van WIA Specialist mogen dit wel, waardoor WIA Specialist mogelijkheden biedt die een bedrijfsarts vanwege zijn rol binnen de organisatie niet heeft.

Nee, er is geen financieel risico voor de werkgever bij inschakeling van WIA Specialist. Zonder onze interventie is de kans groot dat de werkgever te veel blijft betalen.

In 90% van de gevallen heeft de werknemer juist financieel voordeel, omdat WIA Specialist dan voor elkaar krijgt dat een medewerker in plaats van in de WGA beter in de IVA-regeling past. In dat geval krijgt de medewerker een hogere uitkering, namelijk 75% van het laatstverdiende loon. In 10% van de gevallen is er sprake van een verlaging van de arbeidsongeschiktheid, en daarmee een lagere uitkering.

Alleen artsen, gebonden aan medisch beroepsgeheim, hebben toegang tot de medische gegevens van medewerkers. Deze informatie wisselen de artsen van WIA Specialist en UWV uit in een afgeschermde omgeving. De administratieve afdeling van WIA-Specialist en de werkgever van betrokken medewerkers hebben geen toegang tot privacy gevoelige informatie.

Ja, een ander bureau heeft mogelijk alleen de administratieve en rekenkundige aspecten onderzocht. De medisch juridische expertise van WIA Specialist biedt een significante meerwaarde.