Afbeelding
papierwerk
Bekijk alle ervaringen

Melding van verslechtering

Melding van verslechtering

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-medewerker meldt verslechtering van haar situatie bij UWV. Eind 2020 ontvangen wij de beslissing dat deze ex-medewerker nu volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is. De toerekening aan de werkgever is daarmee ook fors toegenomen.

Informatie uit medisch dossier

Om de beslissing te kunnen toetsen, maken wij bezwaar en vragen het dossier op. Uit het dossier blijkt dat er zelfs sinds 2018 sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en er lijkt geen sprake van een mogelijke behandeling die nog kan leiden tot verbetering. In bezwaar geven wij aan dat de beslissing onvoldoende is onderbouwd en dat er naar onze mening geen sprake is van een (mogelijke) behandeling die ervoor zorgt dat de ex-medewerker weer kan gaan werken. De verzekeringsarts Bezwaar en Beroep is eveneens van mening dat er vanaf 2018 sprake is van duurzame beperkingen. Omdat deze beperkingen leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid, wordt aan de ex-werknemer per 2018 een IVA-uitkering toegekend.