Afbeelding
Wachten op een beoordeling
Bekijk alle ervaringen

Wachtlijsten WIA-beoordeling

Zoals in verschillende media al bericht, zijn er op dit moment lange wachtlijsten voor WIA-beoordelingen.

De huidige situatie met betrekking tot de wachttijden voor WIA-beoordelingen bij het UWV is vrij zorgwekkend. Momenteel zijn er meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan het UWV kan verwerken, waardoor er achterstanden zijn ontstaan in de beoordelingen.

De gemiddelde wachttijd voor een eerste WIA-beoordeling is opgelopen tot ongeveer 18 weken, terwijl de wettelijke termijn eigenlijk 8 weken bedraagt​​. Afhankelijk van de regio of het UWV-kantoor, lopen wachttijden soms zelfs op tot een jaar of langer. 

Deze lange wachttijden brengen onzekerheid met zich mee voor mensen die mogelijk arbeidsongeschikt zijn en wachten op een beoordeling​​. Een van de oorzaken voor deze vertragingen is het tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV. Als gevolg hiervan kan het UWV vaak niet binnen de gestelde termijn reageren op WIA-aanvragen​​. 

Als reactie hierop heeft het UWV maatregelen genomen om de beoordelingsprocessen te versnellen. Een voorbeeld hiervan is de invoering van een vereenvoudigde beoordeling voor WIA-aanvragers van 60 jaar en ouder​​. Desondanks blijft de situatie een uitdaging, en er zijn verdere maatregelen nodig om de achterstanden effectief aan te pakken.

De lange wachtlijsten en het tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV hebben ook gevolgen voor herbeoordelingen van WIA-uitkeringen, vooral wanneer deze herbeoordelingen worden aangevraagd door werkgevers voor mensen die al enige tijd een WIA-uitkering ontvangen. De prioriteit ligt vaak bij het afhandelen van nieuwe aanvragen, wat betekent dat herbeoordelingen langer kunnen duren. De wachttijden voor herbeoordelingen lopen, afhankelijk van de regio en het UWV-kantoor inmiddels op tot één jaar, soms zelfs twee jaar.