Over WIA Specialist

Als WIA Specialist richt ik mij op het beperken en beheersen van kosten door langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Sinds 2000 ben ik actief als subsidie-adviseur op het gebied van personeel en arbeid. Afgelopen jaren is de focus steeds meer gaan liggen op arbeidsongeschiktheid en de daarmee gepaard gaande kosten voor werkgevers. In 2017 is de naam van mijn organisatie daarom ook gewijzigd in WIA Specialist. Door kritisch te zijn op een sanctionerende overheid en op dossier niveau te kijken naar de mogelijkheden tot het besparen op kosten van arbeidsongeschikte medewerkers heb ik nu al jaren met succes geld kunnen besparen voor werkgevers. Met de doelstelling organisaties zo min mogelijk te belasten en een maximaal resultaat te behalen, heb ik inmiddels voor zo'n 40 organisaties de kosten van arbeidsongeschiktheid flink weten te reduceren of heb ik extra besparingen weten te realiseren voor deze werkgevers. Door de jaren heen heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd met bedrijven en zzp'ers waar ik specialistische vraagstukken weet neer te leggen. De controle blijft altijd bij WIA Specialist liggen.

Controle
Besparing mogelijk
No Cure No Pay

Werkwijze

Schade?
Alle werkgevers betalen een premie voor de Werkhervattingskas, de Whk-premie. Bij werkgevers met meer dan 75 medewerkers is deze premie o.a. afhankelijk van het aantal medewerkers dat arbeidsongeschikt is geraakt en een WGA uitkering ontvangt. Op basis van de uitkeringen die aan (ex-)werknemers worden betaald, wordt de hoogte van deze Whk-premie bepaald. Gemiddeld kost een werknemer met een WGA uitkering voor de werkgever zo'n € 150.000, verspreid over de 10 jaar nadat de werknemer deze uitkering toegekend heeft gekregen. Elk najaar ontvangt de werkgever een besluit waarin de premies voor het komende jaar bekend gemaakt worden. Hierin is terug te vinden op basis van welk bedrag aan uitkeringen de gedifferentieerde premie is gebaseerd. Dit noemen wij de schade voor uw organisatie.
Onderzoek
Of de schade terecht is, zal altijd per arbeidsongeschikte medewerker onderzocht moeten worden. In veel gevallen is er een reden om aan te nemen dat de schade onterecht is, dat de uitkering ten onrechte mee wordt geteld in de berekening van uw Whk-premie. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en of er kans is op herstel. Een arts van het UWV toetst dit, maar soms is deze toetsing al jaren geleden en is de situatie bij uw (ex-)werknemer veranderd.
WIA Specialist mag als professioneel rechtshulpverlener alle gegevens van (ex-)medewerkers inzien bij bezwaar en beroepszaken. Wij toetsen of alle protocollen en wet- en regelgeving juist zijn toegepast, daarnaast worden medische gegevens door een ervaren verzekeringsarts beoordeeld. Op basis hiervan geven wij u advies over de mogelijkheden om uw schade bij de Whk-premie te verlagen.
Herstel
Regelmatig ontvangen werkgevers beschikkingen van het UWV niet (meer) omdat zij bijvoorbeeld niet (meer) als belanghebbende wordt gezien. Herstel begint met het compleet maken van uw WIA dossiers. Op dossier niveau wordt vervolgens geadviseerd of een bezwaar of aanvraag tot herbeoordeling zinvol is. De praktijk leert dat het UWV vaak geen herbeoordeling doet na de eerste WIA keuring. Het aanvragen van een herbeoordeling is dan vaak zinvol. Ook kan soms nog met terugwerkende kracht bezwaar gemaakt worden tegen een beslissing van het UWV. WIA Specialist neemt deze werkzaamheden volledig uit handen, waarbij u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en altijd de controle houdt.
Totaal aantal WGA Uitkeringen in 2016
Gemiddelde kosten in € per dossier in een organisatie
Uw gemiddelde tijdbesteding in uren aan onze inzet

Contactgegevens

Adres
Lange Geer 21 4417 AK Hansweert
Contact
E-mail: info@wia-specialist.nl Phone: 06-44251719
KvK & Bank
KvK 20168162 NL83 RABO 0109277597