Over WIA Specialist

Als WIA Specialist richten wij ons op het beperken en beheersen van kosten door langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Sinds 2000 ben ik actief als subsidie-adviseur op het gebied van personeel en arbeid en in 2010 startte ik mijn eigen onderneming ‘Instroom in werk’, gericht op subsidiemogelijkheden voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaren heb ik mij echter steeds meer gericht op arbeidsongeschiktheid en de daarmee gepaard gaande kosten voor werkgevers. In 2017 is de naam van mijn organisatie daarom ook gewijzigd in WIA Specialist. WIA Specialist is inmiddels een kleine, maar zeer gespecialiseerde onderneming op het gebied van langdurige arbeidsongeschiktheid. Door kritisch te kijken naar de besluiten van het UWV over arbeidsongeschikte medewerkers hebben wij nu al jaren met succes geld kunnen besparen voor werkgevers. In onze aanpak belasten wij uw organisatie zo min mogelijk, maar gaan wij wel voor een maximaal resultaat. Op deze manier hebben wij inmiddels voor zo'n 75 organisaties de kosten van arbeidsongeschiktheid flink weten te reduceren. Door de jaren heen hebben wij een uitgebreid netwerk opgebouwd met specialisten waar we zeer specifieke vraagstukken kunnen neerleggen. De controle blijft altijd bij WIA Specialist liggen.
Controle
Besparing mogelijk
No Cure No Pay

Werkwijze

Schade?
Alle werkgevers betalen een premie voor de Werkhervattingskas, de Whk-premie. Bij publiek verzekerde (UWV) werkgevers met een loonsom van meer dan € 328.000,- is deze premie o.a. afhankelijk van het aantal medewerkers dat arbeidsongeschikt is geraakt en een WGA uitkering ontvangt. Op basis van de uitkeringen die aan (ex-)werknemers worden betaald, wordt de hoogte van deze Whk-premie bepaald. Gemiddeld kost een werknemer met een WGA uitkering voor de werkgever zo'n € 150.000, verspreid over de 10 jaar nadat de werknemer deze uitkering toegekend heeft gekregen. Elk najaar ontvangt de werkgever een besluit waarin de premies voor het komende jaar bekend gemaakt worden. Hierin is terug te vinden op basis van welk bedrag aan uitkeringen de gedifferentieerde premie is gebaseerd. Dit noemen wij de schade voor uw organisatie.
Onderzoek
Of de schade terecht is, zal altijd per arbeidsongeschikte medewerker onderzocht moeten worden. In veel gevallen is er een reden om aan te nemen dat de schade onterecht is, dat de uitkering ten onrechte mee wordt geteld in de berekening van uw Whk-premie. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en of er kans is op herstel. Een arts van het UWV toetst dit, maar soms is deze toetsing al jaren geleden en is de situatie bij uw (ex-)werknemer veranderd.
WIA Specialist mag als door het UWV erkend professioneel rechtshulpverlener alle gegevens van (ex-)medewerkers inzien bij bezwaar en beroepszaken. Wij toetsen of alle protocollen en wet- en regelgeving juist zijn toegepast, daarnaast worden medische gegevens door een ervaren verzekeringsarts beoordeeld. Op basis hiervan geven wij u advies over de mogelijkheden om uw schade bij de Whk-premie te verlagen.
Herstel
Herstel begint met informatie verzamelen. Het gebeurt regelmatig dat u als werkgever geen berichten meer ontvangt van het UWV, omdat u niet meer als belanghebbende bij de uitkering van de arbeidsongeschikte medewerker wordt gezien. WIA Specialist start daarom altijd met het compleet maken van uw WIA dossiers. Per dossier ontvangt u vervolgens een advies over de mogelijkheden om kosten te reduceren. Bijvoorbeeld door een aanvraag tot herbeoordeling, waardoor het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw moet beoordelen. Of door bezwaar te maken tegen een eerdere beslissing van het UWV. WIA Specialist neemt alle werkzaamheden volledig uit handen, waarbij u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en altijd de controle houdt.
Totaal aantal WGA Uitkeringen in 2016
Gemiddelde kosten in € per dossier in een organisatie
Uw gemiddelde tijdbesteding in uren aan onze inzet

Waarom WIA Specialist?

Nieuws

Contactgegevens

Neem contact met ons op of laat uw gegevens hieronder achter en wij nemen contact met u op.
Adres
Lange Geer 21 4417 AK Hansweert
Contact
E-mail: info@wia-specialist.nl Phone: 0113-820817