Afbeelding
Van WGA naar IVA met terugwerkende kracht
Bekijk alle ervaringen

Van WGA naar IVA met terugwerkende kracht

Herbeoordeling van WGA naar IVA

Uit dossieronderzoek lijkt een beslissing voor een ex-medewerker te ontbreken. Als UWV iemand een WIA-uitkering toekent, ontvangt deze de eerste periode doorgaans een loongerelateerde uitkering, waarna een loonaanvullings- of vervolguitkering wordt toegekend.

Na 4,5 jaar alsnog bezwaar

Uit de toekenningsbeslissing weten we wanneer deze omzetting heeft plaatsgevonden, maar er is geen beslissing te vinden. Nadat we een kopie van de beslissing hebben opgevraagd, blijkt deze nooit aan de belanghebbende ex-werkgever toegestuurd. We maken vierenhalf jaar nadat deze beslissing is afgegeven alsnog bezwaar. De primaire reden van bezwaar is dat er geen sociaal medisch onderzoek aan de beslissing ten grondslag ligt. Nadat dit onderzoek is afgerond en aanvullende bezwaren zijn ingestuurd, is de conclusie dat betrokken ex-werknemer met terugwerkende kracht een IVA-uitkering toegekend krijgt, een herbeoordeling van WGA naar IVA. Een hogere uitkering voor de ex-werknemer, en de voor de werkgever geldt dat de toerekening van de uitkering met terugwerkende kracht vervalt.