Afbeelding
Arts en werkgever
Bekijk alle ervaringen

Hoe inzicht en dialoog leiden tot correctie

Na een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid werd de situatie van een ex-werknemer opnieuw beoordeeld, waarbij de standaardtekst 'verwachte verbetering van de belastbaarheid is redelijk tot goed' in haar Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) bleef staan. Dit had grote gevolgen: in plaats van een IVA-uitkering, die betrokkene meer zekerheid en rust zou bieden, werd een WGA-uitkering toegekend. Voor de werkgever betekende dit dat toerekening van de uitkering aan haar zou blijven voortduren.

Ons team bekeek het dossier zorgvuldig en stelde vast dat de tekst in de FML niet overeenkwam met de actuele medische situatie. Het leek erop dat er niet voldoende rekening was gehouden met de complexiteit, het langdurige karakter van haar aandoening en eerdere beoordelingen door bedrijfsarts en UWV.

In plaats van direct een beroepsprocedure te starten, kozen we voor een benadering gericht op dialoog en samenwerking met het UWV. Onze ervaring leert dat niet elk conflict met het UWV een juridische strijd hoeft te worden. Soms is een open gesprek, ondersteund door sterke medische documentatie, voldoende om tot een juiste herbeoordeling te komen.

In het contact met de UWV-beoordelaar legden we uit waarom de situatie een IVA-uitkering rechtvaardigde. We benadrukten hoe de standaardtekst in de FML haar situatie niet correct weerspiegelde en onderbouwden dit.

Het UWV was bereid om de zaak te heroverwegen, en er kwam een aangepaste beslissing: betrokkene had inderdaad recht op een IVA-uitkering.

Dit verhaal benadrukt het belang van grondige controle na een UWV-beslissing en het feit dat een beroepsprocedure niet altijd noodzakelijk is. Door goede communicatie en het aanleveren van nauwkeurige, gedetailleerde informatie, kan soms in overleg met het UWV toch een juiste en rechtvaardige uitkomst bereikt worden.