Bekijk alle actualiteiten

Actuele stand van zaken bij WIA-dossiers

18 juni 2024

Op dit moment hebben wij ongeveer 1750 dossiers in behandeling van mensen die een WIA-uitkering ontvangen of binnenkort zullen ontvangen van het UWV. In opdracht van werkgevers beoordelen wij deze dossiers grondig. Waar nodig maken wij bezwaar of vragen we om een herbeoordeling. Persoonlijk heb ik ongeveer 475 dossiers in mijn portefeuille. Dit is een aanzienlijk aantal en groeit snel door de grote achterstanden bij het UWV.

De achterstanden bij het UWV zijn zodanig opgelopen dat ik momenteel 50 dossiers heb waarvan de beslistermijn al in 2022 is verstreken. Daarnaast zijn er 5 dossiers die zelfs in 2021 al afgehandeld hadden moeten zijn door het UWV.

Wanneer de wettelijke beslistermijn van 8 weken is overschreden, stellen wij het UWV formeel in gebreke. We begrijpen de huidige achterstanden en stellen daarom niet onmiddellijk in gebreke. Echter, na een jaar (44 weken) na het verstrijken van de beslistermijn, vinden wij het noodzakelijk om een signaal af te geven.

In gevallen waarin de achterstand twee jaar of langer bedraagt, verzoeken wij de Rechtbank om het UWV te dwingen een beslissing te nemen. Dit verzoek zorgt er meestal voor dat het UWV dan alsnog tot een beslissing komt.

Wij blijven ons inzetten om deze achterstanden te signaleren en de belangen van onze cliënten te behartigen. Onze aanpak is gericht op het versnellen van het besluitvormingsproces en het bieden van de noodzakelijke ondersteuning aan werkgevers.