Afbeelding
vereenvoudigde WIA beoordeling 60 plus
Bekijk alle ervaringen

Instemmen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling

UWV biedt vanaf 1 oktober vereenvoudigde WIA-beoordelingen aan voor 60-plussers. In de meeste gevallen is het niet meer de verzekeringsarts die beoordeelt of zij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dit is een van de maatregelen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd om de achterstand in sociaal medische onderzoeken aan te pakken.

Werknemers die twee jaar ziek zijn, kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Meestal betekent dit dat ze een sociaal medische beoordeling krijgen bij het UWV. De vereenvoudigde beoordeling betekent dat mensen die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 aan de ziektedrempel van twee jaar voldoen en 60 jaar of ouder zijn, alleen worden beoordeeld door een arbeidsdeskundige.

Als werkgever moet je instemmen met deze vereenvoudigde beoordeling. Ons advies is om dat niet zonder meer te doen.

Onderzoek door UWV en het Radboud UMC toont aan dat er meer gegronde dan ongegronde bezwaarzaken zijn in het kader van toekenning van een WGA-uitkering. Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage gegronde bezwaarzaken in het kader van toekennen van een IVA-uitkering 66,3% is. De oorzaak hiervan is verschillend. Een mogelijke oorzaak is dat de artsen het beoordelingskader voor bepaling van de duurzaamheid niet goed toepassen. In dit kader moet UWV verschillende stappen doorlopen om te bepalen of verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten en of verbetering in de toekomst kan worden verwacht. De verzekeringsarts van het UWV moet dat ook onderbouwen: welke behandeling kan nog leiden tot verbetering?

Verschillende redenen om in bezwaar wel een IVA-uitkering toe te kennen zijn onder andere dat er geen (reële) behandelmogelijkheden zijn die kunnen leiden tot verbetering en daarmee een toename van functionele mogelijkheden. Ook zijn er vaak meer blijvende beperkingen dan UWV bij de eerste beoordeling aangaf, of er is sprake van deels duurzame beperkingen, waardoor volledige en dus duurzame arbeidsongeschiktheid van kracht is.

Ons advies om tegen elke toekenningsbeslissing WIA in bezwaar te gaan, lijkt daarmee (wederom) bevestigd. De toekenningsbeslissing WIA bevat te weinig informatie om het oordeel van het UWV te kunnen controleren. Door met een gemachtigde zoals WIA Specialist bezwaar te maken krijgt deze inzicht in het dossier. Naast inzicht of er (toch) sprake zou moeten zijn van een IVA-uitkering, bevat het dossier ook belangrijke informatie over wanneer verbetering van de belastbaarheid aan de orde kan zijn, of er mogelijk sprake is van herleving van een eerdere arbeidsongeschiktheid.