Bekijk alle actualiteiten

Stijging Minimumuurloon per 1 juli 2024: Bruto € 13,68 per uur

6 juni 2024

Per 1 juli 2024 gaat het minimumuurloon omhoog naar bruto € 13,68 per uur. Dit is een stijging van 3,09% ten opzichte van het minimumuurloon per 1 januari 2024, dat toen € 13,27 per uur bedroeg. Een eerder door de Tweede Kamer aangenomen extra verhoging van 1,2% gaat niet door, nadat de Eerste Kamer hier op dinsdag 16 april tegen heeft gestemd.

Sinds 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon van kracht, wat een belangrijke wijziging in de systematiek van het minimumloon met zich meebrengt. Werkgevers zijn nu verplicht om hun werknemers minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. De eerdere minimumbedragen per dag, week en maand zijn komen te vervallen. Hierdoor is er per 1 juli 2024 een vastgesteld minimumbedrag per uur van € 13,68.

De hoogte van WIA-uitkeringen wordt bepaald aan de hand van het referentiemaandloon, dat per 1 juli 2024 stijgt naar bruto € 2.133,60 per maand. Dit is een toename van 3,10%. Hoewel dit referentieloon niet meer de basis vormt voor het minimumloon dat een werknemer moet verdienen, blijft het wel de basis voor de vaststelling en indexatie van diverse uitkeringen.