IVA na herbeoordeling en bezwaar

In een vier jaar lopend WIA-dossier adviseren wij onze klant een herbeoordeling aan te vragen. Nadat wij deze herbeoordeling hebben aangevraagd, komt het UWV 7 maanden later met de beslissing om de WGA te continueren. Omdat wij graag willen begrijpen waarom het UWV een dergelijke beslissing neemt, maken wij bezwaar om zodoende het dossier te […]

Met terugwerkende kracht IVA

Uit dossieronderzoek lijkt een beslissing voor een ex-medewerker te ontbreken. Als iemand een WIA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt deze de eerste periode doorgaans een loongerelateerde uitkering, waarna een loonaanvullings- of vervolguitkering wordt toegekend. Uit toekenningsbeslissing weten we wanneer deze omzetting moet hebben plaatsgevonden, echter is geen beslissing te vinden. Nadat we een kopie van de beslissing […]

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na dato alsnog bezwaar te hebben ingediend, ontvingen wij het dossier van UWV. Uit het dossier blijkt dat reeds begin eind 2016 had moeten worden geconcludeerd tot volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. […]

IVA Wachtlijst transplantatie

In bezwaar wordt het dossier ontvangen van een ex-medewerker die op de wachtlijst staat voor een niertransplantatie. Volgens de primaire arts komt betrokkene niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, omdat er geen sprake is van Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM). Het beoordelingskader voor verzekeringsartsen ‘Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen’ stelt echter dat de verzekeringsarts bij […]

No-Risk in verband met zwangerschap

In bezwaar wordt het dossier ontvangen van een ex-werknemer, waaruit blijkt dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan als gevolg van zwangerschap. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap behoort niet tot het risico van de ex-werkgever en valt onder de zogeheten no-risk polis. Dat wil zeggen dat de uitkeringen niet aan de werkgever mogen worden toegerekend. In bezwaar […]

IVA door deels duurzame beperkingen

Steeds vaker zien wij dat (ex-)medewerkers kampen met meervoudige problematiek. Het kan daarom voorkomen dat reeds op een deel van de beperkingen tot een IVA-uitkering geconcludeerd moet worden. Nadat wij een herbeoordeling aanvragen voor een ex-medewerker van een klant, beslist het UWV dat de WGA (en dus ook de toerekening aan onze klant) wordt gecontinueerd […]