Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het juist is dat jouw (ex-)werknemer een WIA-uitkering krijgt. Als wij namens de werkgever bezwaar maken, ontvangen wij als professioneel rechtshulpverlener het dossier dat aan de beslissing ten grondslag ligt. Dit […]