Van gedeeltelijk naar volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Nadat er aan het einde van de periode van een loongerelateerde uitkering een loonaanvullingsuitkering wordt toegekend, maken wij bezwaar. Aan de beslissing om een loonaanvullingsuitkering toe te kennen, ligt namelijk geen sociaal medisch onderzoek ten grondslag. Na enkele maanden ontvangen wij een voorgenomen beslissing op bezwaar: de betrokken ex-medewerker wordt nu gedeeltelijk arbeidsongeschikt bevonden, waar […]

Geen onderzoek UWV

We schrijven het wel vaker: het UWV kampt met grote achterstanden. Daardoor worden (medische) onderzoeken niet altijd (juist) uitgevoerd. Met name worden de verplichte sociaal medische onderzoeken aan het einde van de zogeheten loongerelateerde uitkeringsperiode niet uitgevoerd. Of dat beleid is, zullen we niet stellen. Feit is wel dat dat wij zien dat aan ongeveer […]