Van gedeeltelijk naar volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Nadat er aan het einde van de periode van een loongerelateerde uitkering een loonaanvullingsuitkering wordt toegekend, maken wij bezwaar. Aan de beslissing om een loonaanvullingsuitkering toe te kennen, ligt namelijk geen sociaal medisch onderzoek ten grondslag. Na enkele maanden ontvangen wij een voorgenomen beslissing op bezwaar: de betrokken ex-medewerker wordt nu gedeeltelijk arbeidsongeschikt bevonden, waar […]

Geen onderzoek UWV

We schrijven het wel vaker: het UWV kampt met grote achterstanden. Daardoor worden (medische) onderzoeken niet altijd (juist) uitgevoerd. Met name worden de verplichte sociaal medische onderzoeken aan het einde van de zogeheten loongerelateerde uitkeringsperiode niet uitgevoerd. Of dat beleid is, zullen we niet stellen. Feit is wel dat dat wij zien dat aan ongeveer […]

Bezwaar na melding verslechtering

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-medewerker van een klant meldt verslechtering van haar situatie bij UWV. Eind 2020 ontvangen wij de beslissing dat deze ex-medewerker nu volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is. De toerekening aan de werkgever is daarmee ook fors toegenomen. Om de beslissing te kunnen toetsen, maken wij bezwaar en vragen het dossier op. Uit […]

De vervuiler betaalt?

Omdat de rekening van een werknemer die in de WIA terecht komt al snel kan oplopen tot € 150.000,- tot € 240.00,- voor grote werkgevers, is het op zijn minst bijzonder te noemen dat werkgevers zo weinig actie ondernemen op het moment dat de WIA-toekenningsbeslissing in de bus valt. Toegegeven: op het moment dat je […]

IVA na herbeoordeling en bezwaar

In een vier jaar lopend WIA-dossier adviseren wij onze klant een herbeoordeling aan te vragen. Nadat wij deze herbeoordeling hebben aangevraagd, komt het UWV 7 maanden later met de beslissing om de WGA te continueren. Omdat wij graag willen begrijpen waarom het UWV een dergelijke beslissing neemt, maken wij bezwaar om zodoende het dossier te […]

Met terugwerkende kracht IVA

Uit dossieronderzoek lijkt een beslissing voor een ex-medewerker te ontbreken. Als iemand een WIA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt deze de eerste periode doorgaans een loongerelateerde uitkering, waarna een loonaanvullings- of vervolguitkering wordt toegekend. Uit toekenningsbeslissing weten we wanneer deze omzetting moet hebben plaatsgevonden, echter is geen beslissing te vinden. Nadat we een kopie van de beslissing […]

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na dato alsnog bezwaar te hebben ingediend, ontvingen wij het dossier van UWV. Uit het dossier blijkt dat reeds begin eind 2016 had moeten worden geconcludeerd tot volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. […]

No-Risk in verband met zwangerschap

In bezwaar wordt het dossier ontvangen van een ex-werknemer, waaruit blijkt dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan als gevolg van zwangerschap. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap behoort niet tot het risico van de ex-werkgever en valt onder de zogeheten no-risk polis. Dat wil zeggen dat de uitkeringen niet aan de werkgever mogen worden toegerekend. In bezwaar […]

IVA door deels duurzame beperkingen

Steeds vaker zien wij dat (ex-)medewerkers kampen met meervoudige problematiek. Het kan daarom voorkomen dat reeds op een deel van de beperkingen tot een IVA-uitkering geconcludeerd moet worden. Nadat wij een herbeoordeling aanvragen voor een ex-medewerker van een klant, beslist het UWV dat de WGA (en dus ook de toerekening aan onze klant) wordt gecontinueerd […]

Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het juist is dat jouw (ex-)werknemer een WIA-uitkering krijgt. Als wij namens de werkgever bezwaar maken, ontvangen wij als professioneel rechtshulpverlener het dossier dat aan de beslissing ten grondslag ligt. Dit […]