Onterecht in de WGA na herbeoordeling

Eind 2019 vragen we voor een ex-werknemer van een middelgrote werkgever een herbeoordeling aan. Middelgrote werkgevers betalen een premie werkhervattingskas, die deels is gebaseerd op de instroom van werknemers in de WGA. Ook voor middelgrote werkgevers is het dus van belang goed te controleren of de toerekening van uitkeringen terecht is. Als het UWV na […]