Voorbeeld bezwaar Whk 2019

Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2019 ontvangen en wilt u controleren of de aan u toegerekende uitkeringen correct zijn? Dit kan alleen door middel van bezwaar. Uw gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) wordt door de Belastingdienst bepaald op basis van de cumulatieve uitkeringen. Wilt u controleren of de personen die u […]

Read more
Ook in 2017 teveel premie betaald

Werkgevers betaalden ook in 2017 teveel premie voor arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden vaak te lang aan werkgevers doorbelast en de kwaliteit van de beoordelingen door het UWV (als deze al uitgevoerd worden) lijkt onder de maat. Wie bijna twee jaar ziek is en daardoor niet of minder kan werken, kan een WIA-uitkering aanvragen. […]

Read more
Voorbeeld bezwaar Whk 2018

Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2018 ontvangen en wilt u controleren of de aan u toegerekende uitkeringen correct zijn? Dit kan alleen door middel van bezwaar. Uw gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) wordt door de Belastingdienst bepaald op basis van de cumulatieve uitkeringen. Wilt u controleren of de personen die u […]

Read more
Beschikking Whk 2018

Werkgevers ontvangen eind november of begin december een beslissing van de belastingdienst waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas voor 2018 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: premiecomponent WGA-lasten premiecomponent ZW-lasten Als een werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, is geen premie voor […]

Read more
Toekomst WGA

Op 10 oktober 2017 heeft het kabinet Rutte III het regeerakkoord gepresenteerd. Voor de WGA gaat er in de toekomst ook het een en ander veranderen: de maximale termijn van verantwoordelijkheid voor werkgevers -en daarmee de toerekening aan deze werkgevers- gaat omlaag van 10 naar maximaal 5 jaar voor nieuwe instroom; ook in geval van […]

Read more
Beleidswijzigingen WIA 2018

Beleidsevaluatie in 2018 In 2018 vindt de beleidsevaluatie plaats naar onderdelen van de sociale verzekeringswetgeving. Een groot deel van de Wet WIA is reeds aan de orde gekomen in het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) «Geschikt voor de arbeidsmarkt». Daarom zal de evaluatie zich met name focussen op de andere onderdelen. Onder andere de WAZ en de […]

Read more
Stijging instroom WIA 2016

Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. Het UWV heeft onderzocht bij welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze stijging zich precies voordoet. Daarbij heeft het UWV rekening gehouden met veranderingen in het aantal WIA-verzekerden, hun […]

Read more
Ontwikkelingen werkhervattingskas 2018

Premieontwikkeling WGA De WGA-premie stijgt licht in 2018: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. Het gemiddelde premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 58% te maken met een daling van de WGA-premie, 21% met een stijging en voor 22% blijft […]

Read more