Hoe krijg je inzicht in je WIA-kosten en besparingsmogelijkheden?

Ben je akkoord met het WIA-advies? Dan richt het onderzoek van WIA Specialist richt zich op drie kernpunten:

Worden de juiste medische conclusies getrokken? Is het medisch onderzoek verricht door een verzekeringsarts of door een basisarts (in opleiding)?  Heeft de door de verzekeringsarts vastgestelde beperkingen correct in de Functionele Mogelijkheden Lijst weergegeven? Is er sprake van verborgen gebreken? Zijn huisarts en behandelende specialisten gevraagd om nadere informatie te verstrekken en is deze informatie betrokken bij het medisch onderzoek? 

Zijn de verzekeringsgeneeskundige protocollen juist toegepast, heeft UWV de verplichte (her)beoordelingen uitgevoerd? Is het juiste beoordelingskader toegepast (i.v.m. de beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen? Is er, als er sprake is van zowel duurzame als niet duurzame beperkingen, beoordeeld of er met de duurzame beperkingen niet al sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid? 

Heeft UWV alle beslissingen naar de werkgever gestuurd? Ligt er een recent sociaal medisch onderzoek aan de beslissing ten grondslag? Is er bij volledige arbeidsongeschiktheid op arbeidskundige gronden, terugkoppeling geweest met de verzekeringsarts? Wordt de eventuele verwachte verbetering van de belastbaarheid voldoende onderbouwd?