Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2018 ontvangen en wilt u controleren of de aan u toegerekende uitkeringen correct zijn?

Dit kan alleen door middel van bezwaar. Uw gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) wordt door de Belastingdienst bepaald op basis van de cumulatieve uitkeringen. Wilt u controleren of de personen die u worden toegerekend ook daadwerkelijk bij u in dienst zijn geweest en of de hoogte van de uitkeringen overeenkomt met de beslissingen die u van het UWV heeft ontvangen, dient u bezwaar te maken.

Met name de middelgrote en grote werkgevers (met een loonsom vanaf € 328.000,-) doen er goed aan de beslissing nauwkeurig te controleren. De premie wordt immers geheven als percentage over de loonsom en vormt een belangrijk deel van uw loonkosten.

Wij hebben een voorbeeld beschikbaar wat u kunt gebruiken om bezwaar te maken (met behoud van rechten om aanvullende gronden in te dienen) om de uitkeringsspecificatie op te vragen.
Vervolgens kunt u op dossierniveau controleren of betreffende personen ook bij u in dienst zijn geweest en of de informatie klopt met de stukken die u van het UWV heeft gekregen.

WIA Specialist kan u desgewenst ondersteunen bij het maken van bezwaar en/of het op dossierniveau controleren of toerekening van de uitkeringen terecht is, dan wel dat de uitkering sowieso terecht is toegekend.

Vul hieronder uw gegevens in en u krijgt toegang tot het bestand.


(uw gegevens worden alleen gebruikt voor toegang tot het bestand en een éénmalige opvolgende e-mail)