Van gedeeltelijk naar volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Nadat er aan het einde van de periode van een loongerelateerde uitkering een loonaanvullingsuitkering wordt toegekend, maken wij bezwaar. Aan de beslissing om een loonaanvullingsuitkering toe te kennen, ligt namelijk geen sociaal medisch onderzoek ten grondslag. Na enkele maanden ontvangen wij een voorgenomen beslissing op bezwaar: de betrokken ex-medewerker wordt nu gedeeltelijk arbeidsongeschikt bevonden, waar dat eerst nog volledig was.

De beperkingen die de betrokken ex-werknemer heeft, zijn duurzaam. Er is geen verbetering meer te verwachten. Het is dan extra zuur dat de werknemer ‘slechts’ 77% arbeidsongeschikt wordt bevonden, omdat de arbeidsdeskundige nog functies heeft kunnen duiden, die de ex-werknemer nog kan vervullen. De grens voor volledige arbeidsongeschiktheid ligt immers op 80%, waarbij aan de ex-werknemer een IVA-uitkering toekomt. Uit het ontvangen dossier blijkt dat er onvoldoende afstemming tussen arbeidsdeskundige en verzekeringsarts is geweest, en lijkt het er sterk op dat de arbeidsdeskundige er veel aan gelegen is geweest om de beperkingen zodanig te interpreteren dat er nog functies voor de betrokken ex-werknemer konden worden geduid.

Naar onze mening is er ook geen sprake geweest van een reële schatting conform het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. De functies die naar voren komen in het geautomatiseerde systeem van het UWV, en die door de arbeidsdeskundige worden beoordeeld, mogen niet louter theoretisch zijn. De betrokken ex-werknemer moet deze functies ook daadwerkelijk kunnen bemachtigen.

Onze gronden van bezwaar worden in een aanvullende reactie op de voorgenomen beslissing verwoord en in bezwaar worden deze gronden gegrond verklaard. De werknemer krijgt nu de door hem gewenste een IVA-uitkering, en de werkgever wordt de uitkering niet meer toegerekend in de (verhoogde) premie Werkhervattingskas.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Met terugwerkende kracht IVA

Uit dossieronderzoek lijkt een beslissing voor een ex-medewerker te ontbreken. Als iemand een WIA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt deze de eerste periode doorgaans een loongerelateerde uitkering,

Lees meer...

Corona-proof advies

Al enige tijd werken wij veelal digitaal, en zeker nu we allemaal zoveel mogelijk afstand moeten bewaren, is dat ideaal. Niet alleen corona-proof, maar vaak

Lees meer...

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na

Lees meer...