Onterecht in de WGA na herbeoordeling

Eind 2019 vragen we voor een ex-werknemer van een middelgrote werkgever een herbeoordeling aan. Middelgrote werkgevers betalen een premie werkhervattingskas, die deels is gebaseerd op de instroom van werknemers in de WGA. Ook voor middelgrote werkgevers is het dus van belang goed te controleren of de toerekening van uitkeringen terecht is.

Als het UWV na enkele maanden geen beslissing heeft genomen, stellen we het UWV in gebreke. In principe moet het UWV binnen 8 weken na aanvraag een beslissing nemen, maar dat wordt door achterstanden en de corona-maatregelen zelden gehaald. Wij zijn redelijk coulant, maar als we na 4 tot 6 maanden niets gehoord hebben, willen we toch graag een beslissing. Door het UWV in gebreke te stellen, zien we dat er wel actie wordt ondernomen, en volgt binnen een maand een beslissing.

De beslissing luidt dat de betrokken ex-werknemer nog steeds volledig arbeidsongeschikt wordt geacht, met kans op verbetering. Om deze beslissing inhoudelijk te kunnen controleren, wordt bezwaar ingediend. Uit het dossier dat wij dan ontvangen blijkt dat de onderbouwing van de kansen op verbetering erg summier is. Er is ook geen sprake van een mogelijke behandeling die zal leiden tot verbetering, waardoor wij in bezwaar pleiten voor duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. De bezwaarverzekeringsarts gaat hier in mee, en per de datum van de aanvraag herbeoordeling wordt aan de ex-werknemer een IVA-uitkering toegekend. Een hogere uitkering voor de ex-werknemer en de toerekening aan de werkgever komt te vervallen.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na

Lees meer...