Met terugwerkende kracht IVA

Uit dossieronderzoek lijkt een beslissing voor een ex-medewerker te ontbreken. Als iemand een WIA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt deze de eerste periode doorgaans een loongerelateerde uitkering, waarna een loonaanvullings- of vervolguitkering wordt toegekend. Uit toekenningsbeslissing weten we wanneer deze omzetting moet hebben plaatsgevonden, echter is geen beslissing te vinden.

Nadat we een kopie van de beslissing hebben opgevraagd, blijkt deze nimmer aan de belanghebbende ex-werkgever toegestuurd. We maken vierenhalf jaar nadat deze beslissing is afgegeven alsnog bezwaar. De primaire reden van bezwaar is dat er geen sociaal medisch onderzoek aan de beslissing ten grondslag ligt. Nadat dit onderzoek is afgerond en aanvullende bezwaren zijn ingestuurd, is de conclusie dat betrokken ex-werknemer met terugwerkende kracht een IVA-uitkering toegekend krijgt. Een hogere uitkering voor de ex-werknemer, en de toerekening voor de werkgever wordt met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Corona-proof advies

Al enige tijd werken wij veelal digitaal, en zeker nu we allemaal zoveel mogelijk afstand moeten bewaren, is dat ideaal. Niet alleen corona-proof, maar vaak

Lees meer...

Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het

Lees meer...

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na

Lees meer...