IVA Wachtlijst transplantatie

In bezwaar wordt het dossier ontvangen van een ex-medewerker die op de wachtlijst staat voor een niertransplantatie. Volgens de primaire arts komt betrokkene niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, omdat er geen sprake is van Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM).

Het beoordelingskader voor verzekeringsartsen ‘Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen’ stelt echter dat de verzekeringsarts bij de meeste vormen van orgaantransplantatie dient te oordelen dat er sprake is van duurzame arbeidsbeperkingen. Daarbij worden de volgende overwegingen vermeld:

De slechte conditie van de cliënt, het hoge overlijdensrisico door de onvoorspelbare wachttijd, het vaak voorkomen van levensbedreigende complicaties en de onzekerheid of transplantatie tot verbetering van de conditie zal leiden.

De primaire arts baseert zich niet op dit beoordelingskader. De bezwaarverzekeringsarts past dit beoordelingskader toe en vindt alle genoemde overwegingen van toepassing. Op basis daarvan komt hij tot de conclusie dat de arbeidsbeperkingen van betrokkene als duurzaam beschouwd moeten worden.

Aan betrokkene wordt daarom een IVA-uitkering toegekend, welke niet aan de (ex-)werkgever wordt toegerekend.

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na

Lees meer...