IVA Wachtlijst transplantatie

In bezwaar wordt het dossier ontvangen van een ex-medewerker die op de wachtlijst staat voor een niertransplantatie. Volgens de primaire arts komt betrokkene niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, omdat er geen sprake is van Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM).

Het beoordelingskader voor verzekeringsartsen ‘Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen’ stelt echter dat de verzekeringsarts bij de meeste vormen van orgaantransplantatie dient te oordelen dat er sprake is van duurzame arbeidsbeperkingen. Daarbij worden de volgende overwegingen vermeld:

De slechte conditie van de cliënt, het hoge overlijdensrisico door de onvoorspelbare wachttijd, het vaak voorkomen van levensbedreigende complicaties en de onzekerheid of transplantatie tot verbetering van de conditie zal leiden.

De primaire arts baseert zich niet op dit beoordelingskader. De bezwaarverzekeringsarts past dit beoordelingskader toe en vindt alle genoemde overwegingen van toepassing. Op basis daarvan komt hij tot de conclusie dat de arbeidsbeperkingen van betrokkene als duurzaam beschouwd moeten worden.

Aan betrokkene wordt daarom een IVA-uitkering toegekend, welke niet aan de (ex-)werkgever wordt toegerekend.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het

Lees meer...