IVA door deels duurzame beperkingen

Steeds vaker zien wij dat (ex-)medewerkers kampen met meervoudige problematiek. Het kan daarom voorkomen dat reeds op een deel van de beperkingen tot een IVA-uitkering geconcludeerd moet worden.

Nadat wij een herbeoordeling aanvragen voor een ex-medewerker van een klant, beslist het UWV dat de WGA (en dus ook de toerekening aan onze klant) wordt gecontinueerd in verband met de kans op verbetering van de belastbaarheid in de toekomst.

Wij maken bezwaar tegen deze beslissing en vragen het dossier op. Uit het dossier blijkt dat er sprake is van zowel psychische als fysieke beperkingen en met name deze fysieke beperkingen zijn chronisch en duurzaam. In een aanvullend bezwaar geven wij aan dat naar onze mening er sprake is van deels duurzame beperkingen, die naar onze mening reeds tot volledige arbeidsongeschiktheid leiden.

De verzekeringsarts Bezwaar en Beroep stelt een functionele mogelijkhedenlijst (FML) op op basis van deze deels duurzame beperkingen, hetgeen in arbeidskundig onderzoek leidt tot het toekennen van een IVA-uitkering in verband met volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het

Lees meer...

Corona-proof advies

Al enige tijd werken wij veelal digitaal, en zeker nu we allemaal zoveel mogelijk afstand moeten bewaren, is dat ideaal. Niet alleen corona-proof, maar vaak

Lees meer...