De vervuiler betaalt?

Omdat de rekening van een werknemer die in de WIA terecht komt al snel kan oplopen tot € 150.000,- tot € 240.00,- voor grote werkgevers, is het op zijn minst bijzonder te noemen dat werkgevers zo weinig actie ondernemen op het moment dat de WIA-toekenningsbeslissing in de bus valt.
Toegegeven: op het moment dat je die beslissing ontvangt, zit daar niet meteen een factuur bij. Deze ontvang je pas twee jaar later in de vorm van een hogere premie Werkhervattingskas en deze blijf je vervolgens 10 jaar lang ontvangen.

Toch is het zaak om bij toekenning van de WIA-uitkering actie te ondernemen. Bezwaar maken loont! Zelfs als je van mening bent dat het terecht is dat jouw (ex-)werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat ontvangen. Het minste wat je kan doen is de datum in je agenda noteren dat de zogeheten loongerelateerde uitkering afloopt. Je behoort namelijk in de periode daarvoor een nieuwe beslissing te ontvangen. Onze ervaring is dat deze beslissing soms niet aan de belanghebbende (ex-)werkgever wordt verzonden en dat vaak geen sociaal medisch onderzoek aan deze beslissing ten grondslag ligt. Bezwaar laten maken door een gemachtigde is wellicht nog zinvoller: je gemachtigde kan onderzoeken of het oordeel van het UWV juist is, of de uitkering jou als (ex-)werkgever dient te worden toegerekend en -als toerekening terecht lijkt- wanneer verbetering van de gezondheidstoestand van je (ex-)werknemer mag worden verwacht.

De WIA is opgezet om de vervuiler te laten betalen: stroomt een werknemer via jouw organisatie in de WGA, dan ga je betalen. Maar is die toerekening wel terecht? Onterechte toerekening kan legio oorzaken hebben: misschien is de arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of orgaandonatie ontstaan, wellicht is er -ondanks dat het UWV verbetering van de gezondheidssituatie verwacht- sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid, of is er sprake van regres? Niet zelden zien wij dat de werkgever onterecht als ‘vervuiler’ wordt aangemerkt en dan is het niet juist dat zij de rekening betaalt.

Onterechte toerekening kan echter in veel gevallen worden hersteld. Soms zelfs met terugwerkende kracht. Wij zetten onze ervaring met honderden dossiers graag voor je in. Neem vrijblijvend contact op, zodat wij jou kunnen vertellen wat we voor je kunnen betekenen.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het

Lees meer...

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na

Lees meer...