Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het juist is dat jouw (ex-)werknemer een WIA-uitkering krijgt. Als wij namens de werkgever bezwaar maken, ontvangen wij als professioneel rechtshulpverlener het dossier dat aan de beslissing ten grondslag ligt.

Dit dossier wordt zowel juridisch als medisch inhoudelijk beoordeeld. Daarbij wordt gekeken of verwachte verbetering van de belastbaarheid in de toekomst voldoende is onderbouwd, of de verwachte verbetering van de belastbaarheid terecht is, etc. Ook wordt er bekeken of er mogelijk sprake is van no-risk polis, door bijvoorbeeld het eerder volbrengen van de wachttijd, waarna bij WIA-beoordeling geen uitkering werd toegekend.

Indien het UWV terecht een WGA-uitkering toekend, geeft het dossier ook inzicht in wanneer verbetering van de belastbaarheid mag worden verwacht. Omdat een overbelast UWV zelden nog professionele herbeoordelingen uitvoert, is het van belang termijnen die uit het dossier blijken te agenderen en zelf bij het UWV aan de bel te trekken op het juiste moment.

Bezwaar indienen heeft zin, zelfs al is het oordeel van het UWV juist, biedt het dossier vaak zeer waarde informatie.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

Met terugwerkende kracht IVA

Uit dossieronderzoek lijkt een beslissing voor een ex-medewerker te ontbreken. Als iemand een WIA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt deze de eerste periode doorgaans een loongerelateerde uitkering,

Lees meer...

Bezwaar WIA-toekenning

Bezwaar indienen tegen een beslissing om een (ex-)werknemer een WIA-uitkering toe te kennen heeft zin. Zelfs als je als werkgever ervan overtuigd bent dat het

Lees meer...