Bezwaar na melding verslechtering

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-medewerker van een klant meldt verslechtering van haar situatie bij UWV. Eind 2020 ontvangen wij de beslissing dat deze ex-medewerker nu volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is. De toerekening aan de werkgever is daarmee ook fors toegenomen.

Om de beslissing te kunnen toetsen, maken wij bezwaar en vragen het dossier op. Uit het dossier blijkt dat er zelfs sinds 2018 sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en er lijkt geen sprake van een mogelijke behandeling die nog kan leiden tot verbetering. In bezwaar geven wij aan dat de beslissing onvoldoende is onderbouwd en dat er naar onze mening geen sprake is van een (mogelijke) behandeling, waardoor de ex-medewerker weer kan gaan werken. De verzekeringsarts Bezwaar en Beroep is eveneens van mening dat er vanaf 2018 sprake is van duurzame beperkingen. Omdat deze beperkingen leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid, wordt aan de ex-werknemer per 2018 een IVA-uitkering toegekend. Daarmee wordt ook fors bespaard op de te betalen premie Werkhervattingskas voor de werkgever.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

4 jaar toerekening hersteld

Uit dossieronderzoek bij een klant bleek een beslissing om een ex-werkneemster een loonaanvullingsuitkering niet aan de belanghebbende ex-werkgever te zijn opgestuurd. Na vijf jaar na

Lees meer...