Voorbeeld bezwaar Whk 2019

Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2019 ontvangen en wilt u controleren of de aan u toegerekende uitkeringen correct zijn? Dit kan alleen door middel van bezwaar. Uw gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) wordt door de Belastingdienst bepaald op basis van de cumulatieve uitkeringen. Wilt u controleren of de personen die u […]

Read more