Ook in 2017 teveel premie betaald

Werkgevers betaalden ook in 2017 teveel premie voor arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden vaak te lang aan werkgevers doorbelast en de kwaliteit van de beoordelingen door het UWV (als deze al uitgevoerd worden) lijkt onder de maat. Wie bijna twee jaar ziek is en daardoor niet of minder kan werken, kan een WIA-uitkering aanvragen. […]

Read more
Voorbeeld bezwaar Whk 2018

Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2018 ontvangen en wilt u controleren of de aan u toegerekende uitkeringen correct zijn? Dit kan alleen door middel van bezwaar. Uw gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) wordt door de Belastingdienst bepaald op basis van de cumulatieve uitkeringen. Wilt u controleren of de personen die u […]

Read more