Beschikking Whk 2018

Werkgevers ontvangen eind november of begin december een beslissing van de belastingdienst waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas voor 2018 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: premiecomponent WGA-lasten premiecomponent ZW-lasten Als een werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, is geen premie voor […]

Read more