Beleidswijzigingen WIA 2018

Beleidsevaluatie in 2018 In 2018 vindt de beleidsevaluatie plaats naar onderdelen van de sociale verzekeringswetgeving. Een groot deel van de Wet WIA is reeds aan de orde gekomen in het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) «Geschikt voor de arbeidsmarkt». Daarom zal de evaluatie zich met name focussen op de andere onderdelen. Onder andere de WAZ en de […]

Read more
Stijging instroom WIA 2016

Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. Het UWV heeft onderzocht bij welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze stijging zich precies voordoet. Daarbij heeft het UWV rekening gehouden met veranderingen in het aantal WIA-verzekerden, hun […]

Read more
Ontwikkelingen werkhervattingskas 2018

Premieontwikkeling WGA De WGA-premie stijgt licht in 2018: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,74% in 2017 naar 0,75% in 2018. Het gemiddelde premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is. Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 58% te maken met een daling van de WGA-premie, 21% met een stijging en voor 22% blijft […]

Read more